ELEKTRONIK UTVECKLING

Vi kan hjälpa er att ta fram era nya produkter, ifrån krav till serie tillverkning

CYBERSÄKERHET

Vi erbjuder service att analysera samt kravställa era produkter så att dem uppfyller gällande krav, tex RED som numera inkluderar Cybersäkra produkter.

LASTBALANSERING EV

Lastbalansering EV laddare

Idag behövs det mer energi i hushållen och det kommer i konflikt med elbilsladdning, nErgy kontrollerar tillgänglig effekt för laddning så att huvudsäkring håller.

EV LADDARE

Vi kan hjälpa er med att ta fram ”state of the art” EV laddare samt Laddstolpe

ITRACKYOU

Mät dina prestationer, anpassa träning med hjälp av analys, vi mäter och bearbetar data som ni kan erbjuda era kunder en bättre upplevelse eller performance

KOPPLAUPP

Vi erbjuder er att koppla upp era saker till vår IOT backend, som vi driver och äger 100%. Servern är allokerad i Sverige. Vi kan även dedikera en egen server eller köra dynamiskt beroende på era krav.